Новини

Коагулометр“HumaClotDuoPlus”

By: | Tags: | Comments: 0 | 3 Серпня, 2015

HumaClotDuoPlusявляє собою ручний, 2-канальний, фотооптичний інструмент, з допомогою якого можна здійснювати визначення гемостазу, а також постановки хромогенних та імунотурбідиметричних тестів (D-dimer, антитромбін ІІІ).

HumaClotDuoPlus призначений для здійснення коагулометричних тестів, включаючи:

  • Протромбіновий час (РТ);
  • Активований частковий тромбопластиновий час (АРТТ);
  • Тромбіновий час (ТТ);
  • Фібриноген (FIB).

Особливості “HumaClotDuoPlus”

  1. Дозволяєпрацювати з реакційними сумішами, які мають різні оптичні властивості (каламутні, ліпемічні проби, реагенти різних  виробників та ін.).
  2. Режим виконання тестів в дублікатах підвищує точність вимірів і виключає появу хибних (випадкових) результатів.
  3. Запуск вимірів може здійснюватися трьома шляхами: автоматично (після додавання стартового реагенту), з допомогою стартової піпетки (поставляється окремо) і вручну.
  4. Програма самоперевірки автоматично оцінює працездатність аналізатора, виявляє виникаючі несправності і сигналізує про необхідність здійснення своєчасного обслуговування чи ремонту.
  5. Використання імпульсного світлодіода як джерела випромінювання

дозволяє у кілька разів збільшити термін експлуатації оптичної системи (порівняно з  галогеновою лампою) і знизити витрати  на технічне обслуговування аналізатора.